Kategorie katalogu:WyróżnioneLosowe wpisy z katalogu

Informator ?lubny - pomo?emy zorganizowa? ?lub i wesele
Dane teleadresowe firm z bran?y ?lubnej, poradnik ?luby, newsy ?lubne, forum dyskusyjne. Oferty firm. Serwis...
Medziugorje - strona g?ówna
Strona po?wi?cona jest sprawom Medziugorje i Królowej Pokoju. Mo?esz dowiedzie? si? tu, z wielu artyku?ów...
Domki letniskowe ?eba - wczasy i wypoczynek w ?ebie.
Domki letniskowe ?eba - zapraszamy na wczasy nad morzem, wakacje w ?ebie, domki letniskowe, domki...
Poligrafia Gda?sk
Firma Daro - Studio Reklamy. Kompleksowe us?ugi w zakresie poligrafii. W ofercie mi?dzy innymi: wizytówki,...
Wózki spacerowe, foteliki samochodowe Mooby
Firma Mooby zajmuje si? sprzeda?? artyku?ów dla dzieci i niemowl?t. Oferta dost?pna na stronie internetowej...
Grajewo24.pl - Regionalny portal informacyjny Grajewa i okolic.
Portal regionalny Grajewa i okolic. Naj?wie?sze wiadomo?ci, forum, fotogalerie, darmowy katalog firm i og?osze?, wydarzenia,...
Bi?uteria Artystyczna
Od ponad roku zajmuj? si? tworzeniem bi?uterii artystycznej. Od niedawna moje prace mo?na obejrze? i...

szkolenia biznesowe

Opis:

Kursy które mo?emy zaproponowa? dla pracowników w Pa?stwa przedsi?biorstwie s? to szkolenia handlowe. Je?li szukacie bie??cego wariantu szkole?, w takim przypadku zapraszamy wybitnie serdecznie do zaznajomienia si? z tematyk? poruszan? na naszych kursach. Do?wiadczone podej?cie do ka?dego U?ytkownika i nies?ychanie rzetelne przygotowania do kursów, to nas cechuje.

[ 25.03.2010 ]   [ edytuj ]   [ przeglądaj pozostałe z: Edukacja i nauka ]

Losowe wpisy z tej kategorii

Kurs stylizacji paznokci
Stylizacja Wizerunku to nie tylko odpowiedni ubiór, fryzura i makija?, ale tak?e psychologiczne uj?cie charakteru i uwydatnienie go poprzez Twój indywidualny

BHP Wrze?nia
Kursy BHP oraz doradztwo w dziedzinie bezpiecze?stwa pracy. Profesjonalna i do?wiadczona kadra. Posiadamy wszystkie potrzebne certyfikaty i uprawnienia do organizacji szkole?.

Wy?sza szko?a organizacji turystyki i hotelarstwa
szko?a turystyczna, szko?a hotelarska, studia licencjackie, studia podyplomowe, gospodarka nieruchomo?ciami, hotelarstwo i gastronomia, zarz?dzanie w turystyce, ekonomika w biznesie, zarz?dzenie firm?

Szko?a J?zyków Obcych Active, jezyk wegierski
Szko?a J?zyków Obcych Active English And Languages Education Centre oferuje profesjonaln? nauk? j?zyków : portugalskiego, japo?skiego, chi?skiego, niderlandzkiego, norweskiego, fi?skiego, szwedzkiego,

Oficjalny serwis Zespo?u Szkó? Publicznych nr 2 w Ustrzykach Dolnych
Oficjalny serwis Zespo?u Szkó? Publicznych nr 2 w Ustrzykach Dolnych, Narciarskiej Szko?y Sportowej.

Rozwój duchowy
Centrum profesjonalnych szkole?, kursów i wyk?adów z zakresu psychologii, parapsychologii i rozwoju duchowego. Zaj?cia prowadzone s? przez profesjonalistów. W ofercie mi?dzy

Prace dyplomowe on-line
Witryna obejmuje gotowe prace dyplomowe, które dost?pne s? on-line po uiszczeniu drobnej op?aty. Baza zawiera kilkaset prac, które mog? pos?u?y? jako

Szkolenia BHP po angielsku - futura-bhp.com
Firma Futura organizuje szkolenia BHP, które zaciekawi? ka?dego. Wierzymy, ?e pe?ne pasji podej?cie poprawia skuteczno?? tego niezwykle wa?nego szkolenia. Nasze zaj?cia

Indywidualne kursy j?zykowe
Znajomo?? j?zyka obcego we wci?? zmieniaj?cym si? ?wiecie to konieczno??. Jednak ka?dy jest inny, ma inne potrzeby inny styl uczenia si?.

Szko?a barmanów
Kursy barma?skie, kursy dla barmanów. Bar Academy to profesjonalne kursy dla barmanów i pasjonatów w Polsce. Mo?na nas scharakteryzowa? s?owem barman


Zgłoś naruszenie


* Imię i nazwisko:


* Powód:


* Przepisz kod:
* - wymagane
Copyright © 2010 Darmowy katalog stron - dołącz do najlepszych stron...